Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

     Výuka
     
          
     
Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Druhové složení vegetace ve vybrané vinici a její význam pro ekosystém
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Druhové složení vegetace ve vybrané vinici a její význam pro ekosystém
Abstrakt:Cílem této práce bylo vyhodnotit druhové složení vegetace na vybraných vinicích. Pozorování bylo prováděno na dvou vinicích v jedné lokalitě, celkem na třinácti plochách. Vegetace byla vyhodnocena pomocí fytocenologických snímků. Hodnocení probíhalo ve třech letech (2014, 2015, 2016), vždy na jaře, v létě a na podzim. Sledování bylo statisticky zpracováno analýzami DCA a CCA. Na obou vinicích bylo nalezeno celkem 58 rostlinných druhů. Nejvyšší pokryvnosti dosáhly Lolium perenne L., Taraxacum sect. ruderalia Kirschner, H. Ollgaard et Štěpánek a Plantago lanceolata L. Na vinici 1 se nejčastěji vyskytovaly tyto druhy: Plantago lanceolata L., Digitaria sanguinalis (L.) SCOP, Taraxacum sect. ruderalia Kirschner, H. Ollgaard et Štěpánek. Na vinici 2 se nejvíce vyskytovaly tyto druhy plevelů: Lolium perenne L., Taraxacum sect. ruderalia Kirschner, H. Ollgaard et Štěpánek, Plantago lanceolata L.
Klíčová slova:
plevele, vinice , pokryvnost, ekosystém

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..