Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 

     
Lesson
     
Projects          
Placements
     
Supervised theses
     
Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Analysis of the species composition of vegetation on vineyard and importance of ecosystem
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Druhové složení vegetace ve vybrané vinici a její význam pro ekosystém
Summary:Cílem této práce bylo vyhodnotit druhové složení vegetace na vybraných vinicích. Pozorování bylo prováděno na dvou vinicích v jedné lokalitě, celkem na třinácti plochách. Vegetace byla vyhodnocena pomocí fytocenologických snímků. Hodnocení probíhalo ve třech letech (2014, 2015, 2016), vždy na jaře, v létě a na podzim. Sledování bylo statisticky zpracováno analýzami DCA a CCA. Na obou vinicích bylo nalezeno celkem 58 rostlinných druhů. Nejvyšší pokryvnosti dosáhly Lolium perenne L., Taraxacum sect. ruderalia Kirschner, H. Ollgaard et Štěpánek a Plantago lanceolata L. Na vinici 1 se nejčastěji vyskytovaly tyto druhy: Plantago lanceolata L., Digitaria sanguinalis (L.) SCOP, Taraxacum sect. ruderalia Kirschner, H. Ollgaard et Štěpánek. Na vinici 2 se nejvíce vyskytovaly tyto druhy plevelů: Lolium perenne L., Taraxacum sect. ruderalia Kirschner, H. Ollgaard et Štěpánek, Plantago lanceolata L.
Key words:
plevele, vinice , pokryvnost, ekosystém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Opponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..