Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vegetace pozemku s fotovoltaickými elektrárnami a její význam pro ekosystém
Autor: Ing. Dan Uldrijan
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vegetace pozemku s fotovoltaickými elektrárnami a její význam pro ekosystém
Abstrakt:Diplomová práce je zaměřená na vyhodnocení složení vegetace a zhodnocení vlivů regulace na složení vegetace. Dále na vyhodnocení významu vegetace pro fotovoltaickou elektrárnu a pro ekosystém. Jako poslední bod následuje doporučení regulace vegetace pro fotovoltaické elektrárny. Sledování probíhalo v období let 2013-2015. Celkem bylo nalezeno 65 druhů. Za potenciálně nebezpečné druhy pro provoz fotovoltaické elektrárny byly stanoveny Festuca rubra, Dactylis glomerata, Cirsium arvense, Apera spica-venti, Trifolium pratense, Chenopodium album, Salix alba, Salix cinerea, Antryscus sylvestris a Urtica dioica. Za potenciálně nebezpečné druhy pro ekosystém byly stanoveny Dactylis glomerata, Cirsium arvense, Chenopodium album. Za druhy s pozitivním vlivem pro elektrárnu byly stanoveny Festuca rubra, Trifolium repens, Tirofolium pratense. Za druhy s pozitivním vlivem pro ekosystém byly stanoveny druhy Taraxacum sect. ruderalia, Trifolium repens, Tirofolium pratense a Lamium album. Jako vhodný druh regulace vegetace bylo stanoveno mulčování. Dále bylo doporučeno nahradit aplikaci herbicidu sečením, případně snížit četnost aplikace na 1 x 2 roky.
Klíčová slova:regulace vegetace, ekosystém, fotovoltaická elektrárna, složení vegetace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..