Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Vegetation on the land with photovoltaic power plants and its importance to ecosystem
Written by (author): Ing. Dan Uldrijan
Department: Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vegetace pozemku s fotovoltaickými elektrárnami a její význam pro ekosystém
Summary:Diplomová práce je zaměřená na vyhodnocení složení vegetace a zhodnocení vlivů regulace na složení vegetace. Dále na vyhodnocení významu vegetace pro fotovoltaickou elektrárnu a pro ekosystém. Jako poslední bod následuje doporučení regulace vegetace pro fotovoltaické elektrárny. Sledování probíhalo v období let 2013-2015. Celkem bylo nalezeno 65 druhů. Za potenciálně nebezpečné druhy pro provoz fotovoltaické elektrárny byly stanoveny Festuca rubra, Dactylis glomerata, Cirsium arvense, Apera spica-venti, Trifolium pratense, Chenopodium album, Salix alba, Salix cinerea, Antryscus sylvestris a Urtica dioica. Za potenciálně nebezpečné druhy pro ekosystém byly stanoveny Dactylis glomerata, Cirsium arvense, Chenopodium album. Za druhy s pozitivním vlivem pro elektrárnu byly stanoveny Festuca rubra, Trifolium repens, Tirofolium pratense. Za druhy s pozitivním vlivem pro ekosystém byly stanoveny druhy Taraxacum sect. ruderalia, Trifolium repens, Tirofolium pratense a Lamium album. Jako vhodný druh regulace vegetace bylo stanoveno mulčování. Dále bylo doporučeno nahradit aplikaci herbicidu sečením, případně snížit četnost aplikace na 1 x 2 roky.
Key words:regulace vegetace, ekosystém, fotovoltaická elektrárna, složení vegetace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..