Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vyhodnocení diverzity a škodlivosti plevelů v podmínkách odlišné agrotechniky
Autor: Ing. Bc. Ondřej Švanda
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vyhodnocení diverzity a škodlivosti plevelů v podmínkách odlišné agrotechniky
Abstrakt:Cílem této diplomové práce bylo stanovení diverzity a škodlivosti plevelů v podmínkách odlišné agrotechniky v pšenici ozimé. Vyhodnocení zaplevelení bylo provedeno před aplikací herbicidů v roce 2014 a v roce 2015 (polní pokus v Žabčicích). Půda byla zpracovávána ve třech variantách. První variantou byl tradiční způsob obdělávání půdy (orba). Další dvě varianty byly bez orby - přímé setí a minimalizační zpracování půdy. Dále se sledoval vliv předplodiny a to vliv vojtěšky a kukuřice. Získaná data byla vyhodnocena statistickými metodami. Z analýz vyplývá, že odlišné zpracování půdy a odlišné předplodiny mají vliv na výskyt a počet určitých druhů. Dále se srovnávaly data z roku 2014 a 2015. Nejnižší počet druhů plevelů byl zjištěn na všech variantách zpracování půdy s předplodinou vojtěškou (rok 2015). Naopak nejvyšší počet druhů byl zjištěn na variantě s klasickým zpracováním půdy s předplodinou kukuřicí (rok 2014). Nejnižší ztráty na výnosu měly varianty s předplodinou kukuřicí (přímé setí) a vojtěškou (minimalizační zpracování půdy). Nejvyšší ztráta byla zjištěna na variantě s přímým setím s předplodinou kukuřicí(rok 2014).
Kľúčové slová:zpracování půdy, pšenice ozimá, plevele

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..