Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title: Evaluation of Diversity and Harmfulness of Weeds in Terms of Different Agricultural Technologies
Written by (author): Ing. Bc. Ondřej Švanda
Department: Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vyhodnocení diverzity a škodlivosti plevelů v podmínkách odlišné agrotechniky
Summary:Cílem této diplomové práce bylo stanovení diverzity a škodlivosti plevelů v podmínkách odlišné agrotechniky v pšenici ozimé. Vyhodnocení zaplevelení bylo provedeno před aplikací herbicidů v roce 2014 a v roce 2015 (polní pokus v Žabčicích). Půda byla zpracovávána ve třech variantách. První variantou byl tradiční způsob obdělávání půdy (orba). Další dvě varianty byly bez orby - přímé setí a minimalizační zpracování půdy. Dále se sledoval vliv předplodiny a to vliv vojtěšky a kukuřice. Získaná data byla vyhodnocena statistickými metodami. Z analýz vyplývá, že odlišné zpracování půdy a odlišné předplodiny mají vliv na výskyt a počet určitých druhů. Dále se srovnávaly data z roku 2014 a 2015. Nejnižší počet druhů plevelů byl zjištěn na všech variantách zpracování půdy s předplodinou vojtěškou (rok 2015). Naopak nejvyšší počet druhů byl zjištěn na variantě s klasickým zpracováním půdy s předplodinou kukuřicí (rok 2014). Nejnižší ztráty na výnosu měly varianty s předplodinou kukuřicí (přímé setí) a vojtěškou (minimalizační zpracování půdy). Nejvyšší ztráta byla zjištěna na variantě s přímým setím s předplodinou kukuřicí(rok 2014).
Key words:zpracování půdy, pšenice ozimá, plevele

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..