Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of species composition of vegetation on the selected section of railway
Written by (author): Ing. Silvie Ševčíková
Department: Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vyhodnocení druhového složení vegetace na vybraném úseku železnice
Summary:Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit druhové složení vegetace na vybraném úseku železnice. Vybraným úsekem byla železniční trať v okolí železniční stanice Brno hlavní nádraží a jejího pomocného provozu. Pozorování bylo prováděno na pěti různých stanovištích, a to na náspu, v kolejišti, na odstaveném kolejišti, v mezikolejí a u budov. Vegetace byla vyhodnocena pomocí fytocenologických snímků. Na každém stanovišti byly uskutečněny tři fytocenologické snímky. Hodnocení bylo tříleté a to v letech 2013, 2014 a 2015. Všechna hodnocení probíhala v měsíci červenci. Sledování bylo statisticky zpracováno analýzami DCA a CCA. Na vybraném úseku železnice bylo v průběhu tří let nalezeno celkem 51 druhů rostlin. Nejčastěji se na stanovištích vyskytovaly druhy Ailanthus altissima, Arrhenatherum elatius, Digitaria sanguinalis, Echium vulgare, Equisetum arvense, Parthenocissus quiquefilia, Sambucus nigra.
Key words:plevele, železnice, fytocenologický snímek

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..