Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza druhového zloženia vegetácie rastúcej na čiernych skládkach vo vybranom území
Autor: Ing. Alžběta Maxianová
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Hana Šuláková, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Analýza druhového zloženia vegetácie rastúcej na čiernych skládkach vo vybranom území
Abstrakt:Diplomová práca s názvom Analýza druhového zloženia vegetácie rastúcej na čiernych skládkach vo vybranom území, sa zaoberá čiernymi skládkami a druhového zloženia rastúceho na nich. Na skúmanie boli použité dve lokality s čiernymi skládkami, teda ilegálnym odpadom. Na týchto dvoch lokalitách bolo vytýčených niekoľko trvalých plôch, na ktorých boli v priebehu každého obdobia (jar, leto, jeseň) vykonané fytocenologické záznamy. Fytocenologický záznam bol vykonaný na rozlohe 16 m2 a obsahuje údaje o pokryvnosti celkovej i jednotlivých etáži, výpis všetkých rastlinných druhov a odpadov. Odpady boli zatriedené podľa Katalógu odpadov. Následne boli údaje o výskyte rastlín a ich pokryvnosti zhodnotené pomocou programu Canoco 4.5.
Kľúčové slová:čierne skládky, odpad, rastliny, fytocenologický záznam, Canoco

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..