Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza druhového složení vegetace rostoucího na černých skládkach ve vybraném území
Autor: Ing. Alžbeta Maxianová
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Hana Šuláková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Analýza druhového zloženia vegetácie rastúcej na čiernych skládkach vo vybranom území
Abstrakt:Diplomová práca s názvom Analýza druhového zloženia vegetácie rastúcej na čiernych skládkach vo vybranom území, sa zaoberá čiernymi skládkami a druhového zloženia rastúceho na nich. Na skúmanie boli použité dve lokality s čiernymi skládkami, teda ilegálnym odpadom. Na týchto dvoch lokalitách bolo vytýčených niekoľko trvalých plôch, na ktorých boli v priebehu každého obdobia (jar, leto, jeseň) vykonané fytocenologické záznamy. Fytocenologický záznam bol vykonaný na rozlohe 16 m2 a obsahuje údaje o pokryvnosti celkovej i jednotlivých etáži, výpis všetkých rastlinných druhov a odpadov. Odpady boli zatriedené podľa Katalógu odpadov. Následne boli údaje o výskyte rastlín a ich pokryvnosti zhodnotené pomocou programu Canoco 4.5.
Klíčová slova:čierne skládky, odpad, rastliny, fytocenologický záznam, Canoco

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..