Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Druhové zloženie vegetácie vo vybranom území mestského sídla
Autor: Ing. Monika Malovcová
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Hana Šuláková, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Druhové zloženie vegetácie vo vybranom území mestského sídla
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce bolo vyhodnotiť druhové zloženie vegetácie vo vybranom území mestského sídla. Na území mesta Trnava boli vybrané tri odlišné stanoviská (cesta, park a sídlisko), na ktorých boli zapisované tri fytocenologické snímky o veľkosti 20 m2. Určovali sa všetky nájdené druhy, odhadovala sa ich pokryvnosť a tiež celková pokryvnosť. Hodnotenie prebiehalo v dvoch mesiacoch (jún a august) v roku 2015. Získané údaje boli spracované analýzami DCA a RDA. Celkovo bolo nájdených 35 rastlinných druhov. K najčastejšie vyskytovaným druhom na sídlisku patrili: Lolium perenne, Convolvulus arvensis, Trifolium repens, Hordeum murinum a Plantago lanceolata. V parku sa najčastejšie vyskytovali druhy: Lolium perenne, Trifolium repens, Acer platanoides, Plantago major, P. lanceolata. Najčastejšie sa vyskytujúcimi druhmi pri ceste boli: Elytrigia repens, Lolium perenne, Reseda lutea, Tripleurospermum inodoratum.
Kľúčové slová:mesto, rastlinné druhy, pokryvnosť, druhová rozmanitosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..