Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Druhové zloženie vegetácie vo vybranom území mestského sídla
Autor: Ing. Monika Malovcová
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Hana Šuláková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Druhové zloženie vegetácie vo vybranom území mestského sídla
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce bolo vyhodnotiť druhové zloženie vegetácie vo vybranom území mestského sídla. Na území mesta Trnava boli vybrané tri odlišné stanoviská (cesta, park a sídlisko), na ktorých boli zapisované tri fytocenologické snímky o veľkosti 20 m2. Určovali sa všetky nájdené druhy, odhadovala sa ich pokryvnosť a tiež celková pokryvnosť. Hodnotenie prebiehalo v dvoch mesiacoch (jún a august) v roku 2015. Získané údaje boli spracované analýzami DCA a RDA. Celkovo bolo nájdených 35 rastlinných druhov. K najčastejšie vyskytovaným druhom na sídlisku patrili: Lolium perenne, Convolvulus arvensis, Trifolium repens, Hordeum murinum a Plantago lanceolata. V parku sa najčastejšie vyskytovali druhy: Lolium perenne, Trifolium repens, Acer platanoides, Plantago major, P. lanceolata. Najčastejšie sa vyskytujúcimi druhmi pri ceste boli: Elytrigia repens, Lolium perenne, Reseda lutea, Tripleurospermum inodoratum.
Klíčová slova:mesto, rastlinné druhy, pokryvnosť, druhová rozmanitosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..