Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Species structure of vegetation in a chosen area of a city
Written by (author): Ing. Monika Malovcová
Department: Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Hana Šuláková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Druhové zloženie vegetácie vo vybranom území mestského sídla
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce bolo vyhodnotiť druhové zloženie vegetácie vo vybranom území mestského sídla. Na území mesta Trnava boli vybrané tri odlišné stanoviská (cesta, park a sídlisko), na ktorých boli zapisované tri fytocenologické snímky o veľkosti 20 m2. Určovali sa všetky nájdené druhy, odhadovala sa ich pokryvnosť a tiež celková pokryvnosť. Hodnotenie prebiehalo v dvoch mesiacoch (jún a august) v roku 2015. Získané údaje boli spracované analýzami DCA a RDA. Celkovo bolo nájdených 35 rastlinných druhov. K najčastejšie vyskytovaným druhom na sídlisku patrili: Lolium perenne, Convolvulus arvensis, Trifolium repens, Hordeum murinum a Plantago lanceolata. V parku sa najčastejšie vyskytovali druhy: Lolium perenne, Trifolium repens, Acer platanoides, Plantago major, P. lanceolata. Najčastejšie sa vyskytujúcimi druhmi pri ceste boli: Elytrigia repens, Lolium perenne, Reseda lutea, Tripleurospermum inodoratum.
Key words:mesto, rastlinné druhy, pokryvnosť, druhová rozmanitosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..