Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza významu a uplatnění kulturních rostlin v programu „fair trade“
Autor: Ing. Bc. Martina Lišková
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Hana Šuláková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza významu a uplatnění kulturních rostlin v programu „fair trade“
Abstrakt:Tato diplomová práce má za cíl zhodnotit problematiku programu fair trade a možnosti jeho uplatnění v České republice. Literární část práce popisuje samotný program fair trade, důvody vzniku tohoto programu, jeho současný stav a problematiku pěstování palmy olejné ve světě. Práce hodnotí vliv pěstování palmy olejné na životní prostředí a ekonomické, sociální a zdravotní dopady spojené s pěstováním palmy olejné na místní obyvatele a komunity a také dopady jejího pěstování na Českou republiku. Pro praktickou část jsem použila metodu dotazníkového šetření, kdy jsem zjišťovala informovanost veřejnosti o programu fair trade, spotřebitelské chování, rozsah poptávky po fairtradových výrobcích a zájem občanů o problematickou situaci pěstování palmy olejné.
Klíčová slova:světový obchod, fair trade, chudoba, palma olejná, palmový olej, životní prostředí, dotazník

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..