Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Závěrečná práce
Název práce:Polní plevele a hospodaření se slámou
Autor: Bc. Nikola Fischerová
Pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Polní plevele a hospodaření se slámou
Abstrakt:Cílem této závěrečné práce bylo stanovit vliv technologie zpracování půdy a hospodaření se slámou na zaplevelení porostu monokultury jarního ječmene. Sledování bylo provedeno v roce 2014 na pozemku Školního zemědělského statku Mendelovy univerzity v Žabčicích. Pokus zahrnoval dvě varianty zpracování půdy, a to tradiční zpracování a minimalizační Dále byly použity 3 způsoby hospodaření se slámou, první varianta se sklizením slámy, druhá s jejím zaoráním a třetí s jejím spálením na pozemku. Ze statistického zpracování získaných výsledků vyplývá, že odvoz slámy připíval k výskytu druhu Convolvulus arvensis, Polygonum aviculare, Veronica polita, Silene noctiflora, Fallopia convolvulus.. Na variantu se zaoráním slámy byl výskytem vázán druh Galium aparine, Persicaria lapathifolia, Lamium amplexicaule, Stellaria media a Datura stramonium. Druhy Microrrhinum minus, Anagallis arvensis a Fumaria officinalis se vyskytovaly především na parcelách, na níž byla sláma pálena.
Klíčová slova:Minimalizace, Orba, Plevele, Jarní ječmen, Sláma

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..