Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Final thesis
Thesis title:Field weeds and straw management
Written by (author): Bc. Nikola Fischerová
Department: Institut of Lifelong Learning
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Polní plevele a hospodaření se slámou
Summary:Cílem této závěrečné práce bylo stanovit vliv technologie zpracování půdy a hospodaření se slámou na zaplevelení porostu monokultury jarního ječmene. Sledování bylo provedeno v roce 2014 na pozemku Školního zemědělského statku Mendelovy univerzity v Žabčicích. Pokus zahrnoval dvě varianty zpracování půdy, a to tradiční zpracování a minimalizační Dále byly použity 3 způsoby hospodaření se slámou, první varianta se sklizením slámy, druhá s jejím zaoráním a třetí s jejím spálením na pozemku. Ze statistického zpracování získaných výsledků vyplývá, že odvoz slámy připíval k výskytu druhu Convolvulus arvensis, Polygonum aviculare, Veronica polita, Silene noctiflora, Fallopia convolvulus.. Na variantu se zaoráním slámy byl výskytem vázán druh Galium aparine, Persicaria lapathifolia, Lamium amplexicaule, Stellaria media a Datura stramonium. Druhy Microrrhinum minus, Anagallis arvensis a Fumaria officinalis se vyskytovaly především na parcelách, na níž byla sláma pálena.
Key words:Minimalizace, Orba, Plevele, Jarní ječmen, Sláma

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..