Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Záverečná práca
Názov práce:Monitoring výskytu bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) ve vybrané oblasti
Autor: Ing. Karla Preisslerová
Pracovisko: Institut celoživotního vzdělávání
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Monitoring výskytu bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) ve vybrané oblasti
Abstrakt:Bolševník velkolepý se ze svého původního areálu v západním Kavkaze začal rozšiřovat do střední, západní i severní Evropy, kde se stal v druhé polovině 20. století jedním z nejvýznamnějších invazních druhů. Na území České republiky se začal šířit zplaňováním z okrasných zahrad a od 50. let 20. století se začal agresivně rozšiřovat a narušovat přirozené ekosystémy. Jeho nejhojnější výskyt je zaznamenán v západních Čechách. Předkládaná práce hodnotí rozšíření bolševníku velkolepého v okrese Louny od roku 1994 do roku 2013. Lounský okres sousedí s Karlovarským krajem, kde je situace výskytu bolševníku a jeho regulace nejproblematičtější. Výsledky monitoringu poukázaly na množství již známých či nově zjištěných lokalit s různým počtem rostoucích jedinců, které jsou převážně soustředěny v jihozápadní a jižní části okresu Louny, tedy nejblíže Karlovarskému kraji. Dále se potvrdilo, že bolševník velkolepý osidluje stále nové a nové lokality vlivem produkování obrovského množství semen, které se roznášejí vodou či dopravou a proto je hojný počet lokalit s výskytem bolševníku právě v okolí potoků, říček či silnic. Základem úspěšné regulace tohoto invazního druhu je precizní monitoring výskytu, spolupráce orgánů státní správy a vlastníků dotčených pozemků, vhodně načasovaná a i několik let se opakující regulace rostlin.
Kľúčové slová:invazní rostliny, okres Louny, bolševník velkolepý, výskyt, regulace

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúceho

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..