Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Závěrečná práce
Název práce:Monitoring výskytu bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) ve vybrané oblasti
Autor: Ing. Karla Preisslerová
Pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Monitoring výskytu bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) ve vybrané oblasti
Abstrakt:Bolševník velkolepý se ze svého původního areálu v západním Kavkaze začal rozšiřovat do střední, západní i severní Evropy, kde se stal v druhé polovině 20. století jedním z nejvýznamnějších invazních druhů. Na území České republiky se začal šířit zplaňováním z okrasných zahrad a od 50. let 20. století se začal agresivně rozšiřovat a narušovat přirozené ekosystémy. Jeho nejhojnější výskyt je zaznamenán v západních Čechách. Předkládaná práce hodnotí rozšíření bolševníku velkolepého v okrese Louny od roku 1994 do roku 2013. Lounský okres sousedí s Karlovarským krajem, kde je situace výskytu bolševníku a jeho regulace nejproblematičtější. Výsledky monitoringu poukázaly na množství již známých či nově zjištěných lokalit s různým počtem rostoucích jedinců, které jsou převážně soustředěny v jihozápadní a jižní části okresu Louny, tedy nejblíže Karlovarskému kraji. Dále se potvrdilo, že bolševník velkolepý osidluje stále nové a nové lokality vlivem produkování obrovského množství semen, které se roznášejí vodou či dopravou a proto je hojný počet lokalit s výskytem bolševníku právě v okolí potoků, říček či silnic. Základem úspěšné regulace tohoto invazního druhu je precizní monitoring výskytu, spolupráce orgánů státní správy a vlastníků dotčených pozemků, vhodně načasovaná a i několik let se opakující regulace rostlin.
Klíčová slova:invazní rostliny, okres Louny, bolševník velkolepý, výskyt, regulace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..