Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Záverečná práca
Názov práce:Problematika cizích expanzivních rostlinných druhů ve vybraném regionu
Autor: Ing. Dana Pohanová
Pracovisko: Institut celoživotního vzdělávání
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Problematika cizích expanzivních rostlinných druhů ve vybraném regionu
Abstrakt:Významnou dominantou vegetace Karlovarského kraje je bolševník velkolepý, invazní rostlina narušující biodiverzitu území, působící ekonomické škody a negativně ovlivňují-cí lidské zdraví. V kraji je na vzestupu i výskyt jiných invazních rostlin s podobnými rozpínavými a negativními vlastnostmi. V závěrečné práci " Problematika cizích expan-zivních rostlinných druhů ve vybraném regionu" se autorka zaměřila na rostliny křídla-tek, netýkavky žláznaté a bolševníku velkolepého. Rozsah a intenzita výskytu těchto invazních rostlin v Karlovarském kraji, zejména bolševníku velkolepého, byly pro vedení kraje impulsem ke zpracování rozsáhlého projektu, který by zajistil systematický a koor-dinovaný zásah vedoucí k omezení jejich výskytu. Projekt "Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji" je financován z Operačního programu Životní prostředí. Karlovarský kraj zaujímá rozlohu 331 400 ha, z toho 142 900 ha tvoří lesy, přítom-nost jmenovaných invazních rostlin byl podrobným mapováním v roce 2012 zjištěn na 6 226 ha, z toho je 5 009 ha zamořeno bolševníkem velkolepým, 451 ha křídlatkami a 769 ha netýkavkou žláznatou. Na této ploše se zasahuje různými metodami likvidace v závislosti na tom, kde se daná lokalita nachází z pohledu ochrany přírody a ochrany podzemních a povrchových vod. Určující je také to, jaký systém hospodaření se na dané lokalitě uplatňuje. Vyhodnocení účinnosti jednotlivých managementů likvidace je záleži-tostí několika let. Zásahy se musí vždy po dobu několika let opakovat. Jejich načasování, životní stadium rostlin a plocha, na které zásahy probíhají, rozhodují o jejich efektivnos-ti. Neopomenutelnou nutností je následná kontrola území po zásazích a včasný zákrok proti reinvadujícím rostlinám. Při zpracování tématu autorka vycházela z dlouhodobé vlastní profesní činnosti rost-linolékaře na území kraje a z účasti v přípravné skupině k projektu. Cenným zdrojem dat o výskytu těchto invazních rostlin na území kraje a jeho intenzitě, byl zejména unikátní informační systém Heracleum, který byl vytvořen speciálně pro uvedený projekt.
Kľúčové slová:Karlovarský kraj, netýkavka žláznatá, bolševník velkolepý, křídlatky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúceho

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..