Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Závěrečná práce
Název práce:Problematika cizích expanzivních rostlinných druhů ve vybraném regionu
Autor: Ing. Dana Pohanová
Pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Problematika cizích expanzivních rostlinných druhů ve vybraném regionu
Abstrakt:Významnou dominantou vegetace Karlovarského kraje je bolševník velkolepý, invazní rostlina narušující biodiverzitu území, působící ekonomické škody a negativně ovlivňují-cí lidské zdraví. V kraji je na vzestupu i výskyt jiných invazních rostlin s podobnými rozpínavými a negativními vlastnostmi. V závěrečné práci " Problematika cizích expan-zivních rostlinných druhů ve vybraném regionu" se autorka zaměřila na rostliny křídla-tek, netýkavky žláznaté a bolševníku velkolepého. Rozsah a intenzita výskytu těchto invazních rostlin v Karlovarském kraji, zejména bolševníku velkolepého, byly pro vedení kraje impulsem ke zpracování rozsáhlého projektu, který by zajistil systematický a koor-dinovaný zásah vedoucí k omezení jejich výskytu. Projekt "Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji" je financován z Operačního programu Životní prostředí. Karlovarský kraj zaujímá rozlohu 331 400 ha, z toho 142 900 ha tvoří lesy, přítom-nost jmenovaných invazních rostlin byl podrobným mapováním v roce 2012 zjištěn na 6 226 ha, z toho je 5 009 ha zamořeno bolševníkem velkolepým, 451 ha křídlatkami a 769 ha netýkavkou žláznatou. Na této ploše se zasahuje různými metodami likvidace v závislosti na tom, kde se daná lokalita nachází z pohledu ochrany přírody a ochrany podzemních a povrchových vod. Určující je také to, jaký systém hospodaření se na dané lokalitě uplatňuje. Vyhodnocení účinnosti jednotlivých managementů likvidace je záleži-tostí několika let. Zásahy se musí vždy po dobu několika let opakovat. Jejich načasování, životní stadium rostlin a plocha, na které zásahy probíhají, rozhodují o jejich efektivnos-ti. Neopomenutelnou nutností je následná kontrola území po zásazích a včasný zákrok proti reinvadujícím rostlinám. Při zpracování tématu autorka vycházela z dlouhodobé vlastní profesní činnosti rost-linolékaře na území kraje a z účasti v přípravné skupině k projektu. Cenným zdrojem dat o výskytu těchto invazních rostlin na území kraje a jeho intenzitě, byl zejména unikátní informační systém Heracleum, který byl vytvořen speciálně pro uvedený projekt.
Klíčová slova:Karlovarský kraj, netýkavka žláznatá, bolševník velkolepý, křídlatky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..