Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vliv pěstitelských postupů na škodlivost plevelů v polních plodinách
Autor: Ing. Vlasta Bartošková
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vliv pěstitelských postupů na škodlivost plevelů v polních plodinách
Abstrakt:Tato bakalářská práce je zaměřena na stanovení škodlivosti plevelů v jarním ječmeni při použití různých technologiích zpracování půdy. Zaplevelení bylo vyhodnoceno v roce 2015 (v Ivanovicích na Hané, řepařská výrobní oblast). Plodiny byly pěstovány ve třech osevních postupech při různém podílu obilnin, a to v podílu 33,3 %, 50 % a 66,6 % obilnin. Pro každý osevní postup byly použity čtyři varianty zpracování půdy. Dvě varianty představovaly tradiční zpracování půdy s orbou do 0,22 m a do 0,15 m, Při další variantě bylo použito talířové nářadí, které nahrazovalo orbu a posledním typem bylo přímé setí do nezpracované půdy. Vyhodnocení bylo provedeno početní metodou, kde bylo zjištěno, že nejvyšší hodnotu potenciální ztráty má orba do 0,22 m v osevním postupu s podílem 33,3 % obilnin. Nejnižší potenciální ztráta na výnosu byla zjištěna u přímého setí v osevním postupu se zastoupením 50 % obilnin.
Kľúčové slová:zpracování půdy, ječmen jarní, plevele

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..