Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 

     
Výuka          
     
Stáže     Vedené práce
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vliv pěstitelských postupů na škodlivost plevelů v polních plodinách
Autor:
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Vliv pěstitelských postupů na škodlivost plevelů v polních plodinách
Abstrakt:Tato bakalářská práce je zaměřena na stanovení škodlivosti plevelů v jarním ječmeni při použití různých technologiích zpracování půdy. Zaplevelení bylo vyhodnoceno v roce 2015 (v Ivanovicích na Hané, řepařská výrobní oblast). Plodiny byly pěstovány ve třech osevních postupech při různém podílu obilnin, a to v podílu 33,3 %, 50 % a 66,6 % obilnin. Pro každý osevní postup byly použity čtyři varianty zpracování půdy. Dvě varianty představovaly tradiční zpracování půdy s orbou do 0,22 m a do 0,15 m, Při další variantě bylo použito talířové nářadí, které nahrazovalo orbu a posledním typem bylo přímé setí do nezpracované půdy. Vyhodnocení bylo provedeno početní metodou, kde bylo zjištěno, že nejvyšší hodnotu potenciální ztráty má orba do 0,22 m v osevním postupu s podílem 33,3 % obilnin. Nejnižší potenciální ztráta na výnosu byla zjištěna u přímého setí v osevním postupu se zastoupením 50 % obilnin.
Klíčová slova:
zpracování půdy, ječmen jarní, plevele

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..