Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

     
     
     
     
Placements     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Effect of tillage on the harmfulness of weeds in field crops
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Vliv pěstitelských postupů na škodlivost plevelů v polních plodinách
Summary:Tato bakalářská práce je zaměřena na stanovení škodlivosti plevelů v jarním ječmeni při použití různých technologiích zpracování půdy. Zaplevelení bylo vyhodnoceno v roce 2015 (v Ivanovicích na Hané, řepařská výrobní oblast). Plodiny byly pěstovány ve třech osevních postupech při různém podílu obilnin, a to v podílu 33,3 %, 50 % a 66,6 % obilnin. Pro každý osevní postup byly použity čtyři varianty zpracování půdy. Dvě varianty představovaly tradiční zpracování půdy s orbou do 0,22 m a do 0,15 m, Při další variantě bylo použito talířové nářadí, které nahrazovalo orbu a posledním typem bylo přímé setí do nezpracované půdy. Vyhodnocení bylo provedeno početní metodou, kde bylo zjištěno, že nejvyšší hodnotu potenciální ztráty má orba do 0,22 m v osevním postupu s podílem 33,3 % obilnin. Nejnižší potenciální ztráta na výnosu byla zjištěna u přímého setí v osevním postupu se zastoupením 50 % obilnin.
Key words:
zpracování půdy, ječmen jarní, plevele

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..