Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Studium vztahu potenciálního a aktuálního zaplevelení
Autor: Ing. Ondřej Žádník
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Studium vztahu potenciálního a aktuálního zaplevelení
Abstrakt:Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit potencionální a aktuální zaplevelení na jednotlivých honech pšenice ozimé a řepky ozimé. Zároveň porovnat intenzitu zaplevelení mezi jednotlivými hony i plodinami. U aktuálního zaplevelení se v porostech pšenice ozimé nejvíce vyskytovaly druhy Veronica persica a Stellaria media. Dále zde v menších množstvích byl zastoupen Elytrigia repens, Galium aparine, Lalium purpureum, Tripleurospermum indorum a další druhy plevelů. Z výsledků potencionálního zaplevelení je patrné, že v porostech pšenice ozimé i řepky ozimé se na všech pozemcích nejvíce vyskytoval druh Chenopodium album. Proto, aby byly pozemky co nejlépe připraveny pro pěstování plodin, je třeba znát biologii plevelů. Je podstatné vytvořit podmínky, které jsou pro plevele nevhodné a naopak prospěšné pro pěstované plodiny. Podstatná je pravidelná kontrola vyhodnocování plevelných rostlin na jednotlivých honech. Pro lepší regulaci plevelů na sledovaných pozemcích je žádoucí provádět v době vegetace pravidelnou kontrolu a před tím než provedeme aplikaci herbicidu vyhodnotit konkrétní spektrum plevelů. Při použití herbicidů je třeba znát výsledky získané sledováním stavu zaplevelení, a podle nich přizpůsobit výběr a vhodnou dávku herbicidu.
Klíčová slova:plevelné rostliny, aktuální zaplevelení, potencionální zaplevelení

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..