Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:study of the relationship potential and actual weed infestation
Written by (author): Ing. Ondřej Žádník
Department: Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Studium vztahu potenciálního a aktuálního zaplevelení
Summary:Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit potencionální a aktuální zaplevelení na jednotlivých honech pšenice ozimé a řepky ozimé. Zároveň porovnat intenzitu zaplevelení mezi jednotlivými hony i plodinami. U aktuálního zaplevelení se v porostech pšenice ozimé nejvíce vyskytovaly druhy Veronica persica a Stellaria media. Dále zde v menších množstvích byl zastoupen Elytrigia repens, Galium aparine, Lalium purpureum, Tripleurospermum indorum a další druhy plevelů. Z výsledků potencionálního zaplevelení je patrné, že v porostech pšenice ozimé i řepky ozimé se na všech pozemcích nejvíce vyskytoval druh Chenopodium album. Proto, aby byly pozemky co nejlépe připraveny pro pěstování plodin, je třeba znát biologii plevelů. Je podstatné vytvořit podmínky, které jsou pro plevele nevhodné a naopak prospěšné pro pěstované plodiny. Podstatná je pravidelná kontrola vyhodnocování plevelných rostlin na jednotlivých honech. Pro lepší regulaci plevelů na sledovaných pozemcích je žádoucí provádět v době vegetace pravidelnou kontrolu a před tím než provedeme aplikaci herbicidu vyhodnotit konkrétní spektrum plevelů. Při použití herbicidů je třeba znát výsledky získané sledováním stavu zaplevelení, a podle nich přizpůsobit výběr a vhodnou dávku herbicidu.
Key words:plevelné rostliny, aktuální zaplevelení, potencionální zaplevelení

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..