Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Field Weeds and Their Occurence in Selected Crops
Written by (author): Ing. Ladislav Pfefr
Department: Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Polní plevele a jejich výskyt ve vybraných plodinách
Summary:Cílem této bakalářské práce bylo vyhodnotit zaplevelení vybraných plodin na pozemcích Agrospolu a. d. Knínice. Hodnocení probíhalo v porostech kukuřice seté, slunečnice seté a máku setého. Zaplevelení bylo zpracováno kanonickou korespondenční analýzou (CCA). V kukuřici seté byly zjištěny Equisetum arvense, Echinochloa crus-galli, Thlaspi arvense, Veronica persica, a další. Ve slunečnice seté se vyskytovaly Echinochloa crus-galli, Amaranthus sp., Avena fatua a další. V máku setém se nacházel Symphytum officinale, Equisetum arvense, Chenopodium album, Viola arvensis a další.
Key words:kukuřice setá, slunečnice setá, mák setý, plevel

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..