Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vyhodnocení intenzity zaplevelení polních plodin v provozních podmínkách
Autor: Bc. Stanislav Kvíčala, DiS.
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Alexandr Neischl, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení intenzity zaplevelení polních plodin v provozních podmínkách
Abstrakt:Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení druhového spektra a počtu plevelů v porostech řepky ozimé. Monitoring proběhl v podniku Zetaspol, s.r.o., který hospodaří na 550 hektarech orné půdy na Prostějovsku, v okolí obce Bedihošť. Firma Zetaspol, s.r.o. se zabývá výrobou osiv a vyšších množitelských porostů pšenice ozimé, ječmene jarního, hráchu, ovsa, hořčice či prosa ale také pěstováním cukrovky, kukuřice a řepky. Sledování proběhlo ve čtyřech porostech řepky ozimé, na kterých bylo pozorováno 29 druhů plevelů. Obecně lze konstatovat, že na pozemcích Kalky, Víkend a Blatec bylo spektrum plevelů podobné. Na pozemku U Skalky můžeme pozorovat plevele poněkud odlišné. Z nejvíce zastoupených druhů lze jmenovat například Viola arvensis, Tripleurospermum inodorum, Capsella bursa-pastoris, Papaver rhoeas, Triticum aestivum, ale za zmínění stojí i Chamomilla recutita nebo Descurainia Sophia.
Klíčová slova:řepka ozimá, redundanční analýza, plevele

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..