Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Evaluation of the intensity of field crops in operating conditions
Written by (author): Bc. Stanislav Kvíčala, DiS.
Department: Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Alexandr Neischl, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vyhodnocení intenzity zaplevelení polních plodin v provozních podmínkách
Summary:Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení druhového spektra a počtu plevelů v porostech řepky ozimé. Monitoring proběhl v podniku Zetaspol, s.r.o., který hospodaří na 550 hektarech orné půdy na Prostějovsku, v okolí obce Bedihošť. Firma Zetaspol, s.r.o. se zabývá výrobou osiv a vyšších množitelských porostů pšenice ozimé, ječmene jarního, hráchu, ovsa, hořčice či prosa ale také pěstováním cukrovky, kukuřice a řepky. Sledování proběhlo ve čtyřech porostech řepky ozimé, na kterých bylo pozorováno 29 druhů plevelů. Obecně lze konstatovat, že na pozemcích Kalky, Víkend a Blatec bylo spektrum plevelů podobné. Na pozemku U Skalky můžeme pozorovat plevele poněkud odlišné. Z nejvíce zastoupených druhů lze jmenovat například Viola arvensis, Tripleurospermum inodorum, Capsella bursa-pastoris, Papaver rhoeas, Triticum aestivum, ale za zmínění stojí i Chamomilla recutita nebo Descurainia Sophia.
Key words:řepka ozimá, redundanční analýza, plevele

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..