Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vyhodnocení intenzity zaplevelení polních plodin v podmínkách odlišného střídání plodin
Autor: Ing. Roman Hrubý
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení intenzity zaplevelení polních plodin v podmínkách odlišného střídání plodin
Abstrakt:V bakalářské práci jsem se zaměřil na vyhodnocení intenzity zaplevelení polních plodin v závislosti na jejich střídání a různém zpracování půdy. Intenzita zaplevelení byla vyhodnocena v roce 2016 v pokusné stanici Mendelovy univerzity v Žabčicích. Vyhodnocení zaplevelení probíhalo v porostech jarního ječmene, který byl pěstován ve dvou polních pokusech s rozdílným střídáním plodin. Prvním polním pokusem je dlouhodobá monokultura jarního ječmene, která byla založena v roce 1970. V druhém polním pokusu je střídání plodin podle norfolkského osevního postupu. V obou pokusech jsou použity dvě varianty zpracování půdy, a to tradiční a minimalizační. Vyhodnocení intenzity zaplevelení bylo provedeno před aplikací herbicidů. Vyhodnocením bylo zjištěno, že na druhové složení plevelů v jarním ječmeni má významný vliv střídání plodin. Na variantách s dlouhodobou monokulturou ječmene jarního bylo nalezeno podstatně méně jedinců plevelných rostlin než na variantách s Norfolským osevním postupem.
Klíčová slova:plevele, pracování půdy, ječměn jarní

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..