Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vyhodnocení složení vegetace na vybraném úseku železnice
Autor: Ing. Stanislava Navrátilová
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vyhodnocení složení vegetace na vybraném úseku železnice
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá diverzitou plevelné vegetace a stanovením přítomnosti expanzivních druhů na vybraném úseku železniční sítě, která se nachází mezi zastávkami Brno-Řečkovice a Česká. Vegetace byla pozorována na dvaceti lokalitách, a to na kolejišti, náspu a okolí náspu. Lokality byly sledovány v letech 2011 a 2014 v měsících červenec a srpen. Výsledky pozorování byly statisticky zpracovány analýzami DCA a RDA. Celkem bylo nalezeno 50 rostlinných druhů. Největší pokryvnosti dosáhly Urtica dioica L., Solidago canadensis L., Artemisia vulgaris L. V kolejišti se nejvíce vyskytovaly: Euphorbia cyparissias L., Artemisia vulgaris L, Achillea millefolium L. Na náspu se nejčastěji objevovaly tyto druhy: Lolium perenne L., Plantago major L., Artemisia vulgaris L. V okolí náspu to byly nejvíce druhy: Urtica dioica L., Solidago canadensis L., Artemisia vulgaris L.
Kľúčové slová:železnice, vegetace, diverzita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..