Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 

Kontakty               
     
     
Vedené práce
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Vyhodnocení složení vegetace na vybraném úseku železnice
Autor: Ing. Stanislava Navrátilová
Pracoviště:
Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Vyhodnocení složení vegetace na vybraném úseku železnice
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá diverzitou plevelné vegetace a stanovením přítomnosti expanzivních druhů na vybraném úseku železniční sítě, která se nachází mezi zastávkami Brno-Řečkovice a Česká. Vegetace byla pozorována na dvaceti lokalitách, a to na kolejišti, náspu a okolí náspu. Lokality byly sledovány v letech 2011 a 2014 v měsících červenec a srpen. Výsledky pozorování byly statisticky zpracovány analýzami DCA a RDA. Celkem bylo nalezeno 50 rostlinných druhů. Největší pokryvnosti dosáhly Urtica dioica L., Solidago canadensis L., Artemisia vulgaris L. V kolejišti se nejvíce vyskytovaly: Euphorbia cyparissias L., Artemisia vulgaris L, Achillea millefolium L. Na náspu se nejčastěji objevovaly tyto druhy: Lolium perenne L., Plantago major L., Artemisia vulgaris L. V okolí náspu to byly nejvíce druhy: Urtica dioica L., Solidago canadensis L., Artemisia vulgaris L.
Klíčová slova:železnice, vegetace, diverzita

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..