Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation the composition of vegetation on the selected section of railway
Written by (author): Ing. Stanislava Navrátilová
Department: Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vyhodnocení složení vegetace na vybraném úseku železnice
Summary:Diplomová práce se zabývá diverzitou plevelné vegetace a stanovením přítomnosti expanzivních druhů na vybraném úseku železniční sítě, která se nachází mezi zastávkami Brno-Řečkovice a Česká. Vegetace byla pozorována na dvaceti lokalitách, a to na kolejišti, náspu a okolí náspu. Lokality byly sledovány v letech 2011 a 2014 v měsících červenec a srpen. Výsledky pozorování byly statisticky zpracovány analýzami DCA a RDA. Celkem bylo nalezeno 50 rostlinných druhů. Největší pokryvnosti dosáhly Urtica dioica L., Solidago canadensis L., Artemisia vulgaris L. V kolejišti se nejvíce vyskytovaly: Euphorbia cyparissias L., Artemisia vulgaris L, Achillea millefolium L. Na náspu se nejčastěji objevovaly tyto druhy: Lolium perenne L., Plantago major L., Artemisia vulgaris L. V okolí náspu to byly nejvíce druhy: Urtica dioica L., Solidago canadensis L., Artemisia vulgaris L.
Key words:železnice, vegetace, diverzita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..