Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vyhodnocení druhového složení vegetace ve vybraném ovocném sadu
Autor: Ing. Markéta Ježová
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vyhodnocení druhového složení vegetace ve vybraném ovocném sadu
Abstrakt:Cílem této práce bylo vyhodnotit druhové složení plevelů ve višňovém sadu, nacházejícím se na katastrálním území obce Žabčice. Hodnocení probíhalo prostřednictvím fytocenologických snímků a bylo prováděno na třech stanovištích - úhor, příkmenný pás a travnatý pás. Pozorování proběhlo v roce 2014 ve třech termínech -- na jaře, v létě a na podzim. Výsledky sledování byly statisticky zpracovány mnohorozměrnou analýzou ekologických dat DCA a CCA. Největší pokryvnosti v úhoru dosáhly tyto plevelné druhy: Stellaria media, Taraxacum sect. Ruderalia, Amaranthus spp., Chenopodium album, Setaria viridis, Veronica hederifolia a Echinochloa crus-galli. Plevele s nejvyšší pokryvností v příkmenném pásu byly: Taraxacum sect. Ruderalia, Stellaria media, Bromus spp., Chenopodium album, Erodium cicutarium a Capsella bursa-pastoris. V travnatém pásu měly nejvyšší pokryvnost: Taraxacum sect. Ruderalia, Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca spp., Bromus spp., Arrhenatherum elatius, Stellaria media a Conyza canadensis. Celkově bylo v ovocném sadu nalezeno 43 druhů rostlin.
Kľúčové slová:višně, ovocný sad, pokryvnost, plevele

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..