Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vyhodnocení druhového složení vegetace ve vybraném ovocném sadu
Autor: Ing. Markéta Ježová
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení druhového složení vegetace ve vybraném ovocném sadu
Abstrakt:Cílem této práce bylo vyhodnotit druhové složení plevelů ve višňovém sadu, nacházejícím se na katastrálním území obce Žabčice. Hodnocení probíhalo prostřednictvím fytocenologických snímků a bylo prováděno na třech stanovištích - úhor, příkmenný pás a travnatý pás. Pozorování proběhlo v roce 2014 ve třech termínech -- na jaře, v létě a na podzim. Výsledky sledování byly statisticky zpracovány mnohorozměrnou analýzou ekologických dat DCA a CCA. Největší pokryvnosti v úhoru dosáhly tyto plevelné druhy: Stellaria media, Taraxacum sect. Ruderalia, Amaranthus spp., Chenopodium album, Setaria viridis, Veronica hederifolia a Echinochloa crus-galli. Plevele s nejvyšší pokryvností v příkmenném pásu byly: Taraxacum sect. Ruderalia, Stellaria media, Bromus spp., Chenopodium album, Erodium cicutarium a Capsella bursa-pastoris. V travnatém pásu měly nejvyšší pokryvnost: Taraxacum sect. Ruderalia, Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca spp., Bromus spp., Arrhenatherum elatius, Stellaria media a Conyza canadensis. Celkově bylo v ovocném sadu nalezeno 43 druhů rostlin.
Klíčová slova:višně, ovocný sad, pokryvnost, plevele

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..