Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of species composition of vegetation in selected orchard
Written by (author): Ing. Markéta Ježová
Department: Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vyhodnocení druhového složení vegetace ve vybraném ovocném sadu
Summary:Cílem této práce bylo vyhodnotit druhové složení plevelů ve višňovém sadu, nacházejícím se na katastrálním území obce Žabčice. Hodnocení probíhalo prostřednictvím fytocenologických snímků a bylo prováděno na třech stanovištích - úhor, příkmenný pás a travnatý pás. Pozorování proběhlo v roce 2014 ve třech termínech -- na jaře, v létě a na podzim. Výsledky sledování byly statisticky zpracovány mnohorozměrnou analýzou ekologických dat DCA a CCA. Největší pokryvnosti v úhoru dosáhly tyto plevelné druhy: Stellaria media, Taraxacum sect. Ruderalia, Amaranthus spp., Chenopodium album, Setaria viridis, Veronica hederifolia a Echinochloa crus-galli. Plevele s nejvyšší pokryvností v příkmenném pásu byly: Taraxacum sect. Ruderalia, Stellaria media, Bromus spp., Chenopodium album, Erodium cicutarium a Capsella bursa-pastoris. V travnatém pásu měly nejvyšší pokryvnost: Taraxacum sect. Ruderalia, Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca spp., Bromus spp., Arrhenatherum elatius, Stellaria media a Conyza canadensis. Celkově bylo v ovocném sadu nalezeno 43 druhů rostlin.
Key words:višně, ovocný sad, pokryvnost, plevele

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..