Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Zhodnocení výskytu polních plevelů ve vybraných plodinách
Autor: Ing. Vladimír Daňhel
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Zhodnocení výskytu polních plevelů ve vybraných plodinách
Abstrakt:Cílem této diplomové práce bylo vyhodnotit zaplevelení vybraných plodin, porovnat zaplevelení jednotlivých plodin mezi sebou a zhodnotit použité regulační zásahy, popřípadě navrhnout jiná řešení regulace. Hodnocení probíhalo v ozimé řepce olejné, pšenici ozimé a ječmenu jarním. V řepce byly zjištěny violka rolní, pšenice ozimá, penízek rolní, merlík bílý, kakost maličký, pohanka svlačcovitá, ptačinec prostřední, hluchavka nachová, kokoška pastuší tobolka, rozrazil perský, heřmánkovec nevonný a pcháč oset. V pšenici ozimé se vyskytovaly violka rolní, rozrazil perský, řepka olejná, hluchavka nachová, svízel přítula, kakost maličký, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, merlík bílý, ptačinec prostřední, heřmánek pravý a pcháč oset. V ječmenu jarním se nacházely violka rolní, ředkev ohnice, hluchavka nachová, rozrazil perský, penízek rolní, pohanka svlačcovitá, rdesno ptačí, konopice polní, merlík bílý, svízel přítula, kakost maličký a heřmánek pravý. Zaplevelení bylo zpracováno kanonickou korespondenční analýzou (CCA). Na závěr bylo navrženo použití metod pro regulaci plevelů.
Klíčová slova:pšenice ozimá, plevel, ozimá řepka olejná, ječmen jarní, herbicid

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..