Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vliv odlišných technologií zpracování půdy na plevele v polních plodinách
Autor: Ing. Václav Zemánek
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv odlišných technologií zpracování půdy na plevele v polních plodinách
Abstrakt:Diplomová práce je zaměřena na technologie zpracování půdy a jejich vlivy na zaplevelení ječmene jarního. Pozorování byla provedena v roce 2012, 2013 a 2014 na školních pozemcích Mendelovy univerzity Brno v Žabčicích. Sledovány byly 3 rozdílné technologie zpracování půdy. Zjištěné výsledky byly zpracovány analýzou CCA (Canonical Correspondence Analysis). Při tradičním zpracování půdy bylo zjištěno nejmenší zaplevelení, vyskytovaly se druhy, jako je Silene noctiflora, Cirsium arvense, Fallopia convolvulus a Capsella bursa -- pastoris. Nejpočetnější zastoupení plevely se vyskytovalo na variantě s minimalizačním zpracováním půdy s druhy Thlaspi arvense, Amaranthus sp., Chenopodium ficifolium a Polygonum aviculare. U varianty s přímým setím se vyskytovaly převážně druhy Taraxacum Ruderalia, Convolvulus arvensis, Plantago major a Echinochloa crus -- galli. Z výsledků je patrné, že zaplevelení výrazně ovlivňuje daná technologie zpracování půdy a průběh počasí daného ročníku.
Klíčová slova:ječmen jarní, tradiční zpracování půdy, zpracování půdy, přímé setí, plevel, minimalizační zpracování půdy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..