Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Možnosti uplatnění vybraných agroenvironmetálních opatření na sledovaných pozemcích
Autor: Ing. Helena Hanusová
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Možnosti uplatnění vybraných agroenvironmetálních opatření na sledovaných pozemcích
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá návrhem agroenvironmentálních opatření na konkrétním území. Literární část této práce se zabývá biodiverzitou a agroenvironmentálními programy. Tato část obsahuje také stručnou charakteristiku GAEC a SMR. Další část práce obsahuje charakteristiku přírodních poměrů zájmového území, stručnou charakteristiku dotčených pozemků, analýzu historického vývoje LAND USE a výpočty koeficientů ekologické stability. V zájmovém území byl proveden fytocenologický průzkum a sestaven soupis živočišných druhů vyskytující se na dotčené lokalitě. Na základě zjištěných údajů jsou navrhnuty konkrétní lokální agroenvironmentální opatření. Navrženy jsou tři biopásy, zatravnění dvou pozemků a agroenvironmentální opatření podporující výskyt ptactva a savců.
Klíčová slova:biodiverzita, agroenvironmentální opatření, LAND USE, koeficient ekologické stability, biopásy, zatravňování orné půdy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..