Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 

Contacts     Lesson
     
Projects     
     
Placements     
Supervised theses
     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of harmfulness of weed in cereals
Written by (author): Ing. Veronika Torišková
Department:
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:
Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Vyhodnocení škodlivosti plevelů v obilninách
Summary:
TORIŠKOVÁ, V. Vyhodnocení škodlivosti plevelů v obilninách. Diplomová práce. Brno, 2015 Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením heterogenity a škodlivosti zaplevelení ve vybraných plodinách. Literární část je zaměřena na klasifikaci, šíření, škodlivost, užitečnost i regulaci plevelů. Druhá část se věnuje přímému hodnocení polního pokusu v roce 2012 v pšenici ozimé a v roce 2014 v ječmeni jarním na pozemku v Žabčicích. U všech nalezených plevelných druhů byly určeny plodinové ekvivalenty pro stanovení škodlivosti a zmapování jejich výskytu na pozemku. Na základě získaných výsledků byly navrženy možnosti účinné regulace těchto plevelů.
Key words:
pšenice ozimá, obilniny, polní plevele, zaplevelení, ječmen jarní

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..