Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Vliv nových technologií pěstování kukuřice na zaplevelení
Autor: Ing. Světlana Chovancová, Ph.D.
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent 1:prof. Ing. Václav Kohout, DrSc.
Oponent 2:prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Oponent 3:doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vliv nových technologií pěstování kukuřice na zaplevelení
Abstrakt:Cílem práce bylo vyhodnocení vlivu odlišných technologií zpracování půdy na zaplevelení porostů kukuřice. Porosty kukuřice byly sledovány celkem na třech pokusných lokalitách, a to v Žabčicích, Višňové a Skalici (Jihomoravský kraj, ČR). Pozorování vybraných lokalit a hodnocení realizovaných pokusů probíhalo v průběhu let 2012 až 2016. K vyhodnocení zaplevelení byla použita početní metoda, kdy byl počet jedinců zjišťován na ploše 1 m2 v několika opakováních. Ke zjištění vlivu vybrané technologie zpracování půdy na zaplevelení byly výsledky zpracovány klasickými statistickými metodami a také mnohorozměrnými analýzami ekologických dat (redundanční analýzou, RDA; a kanonickou korespondenční analýzou, CCA). Z našich výsledků vyplývá, že technologie zpracování půdy jednoznačně ovlivňují intenzitu zaplevelení i druhové spektrum plevelů v porostech kukuřice. Zvláště pak redukované technologie otvírají prostor pro vyšší zastoupení nových a netypických druhů plevelů. Současně bylo potvrzeno, že přítomnost plevelů v porostech významně snižuje vývoj biomasy i výnos zrna kukuřice. Porozumění vlivu technologií pěstování kukuřice na zaplevelení dovolí pružné nastavování vhodné regulace plevelů, případně zasáhne do celkové změny chemické regulace.
Kľúčové slová:plevele, technologie zpracování půdy, kukuřice

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta V. KohoutPosudok oponenta J. SoukupPosudok oponenta J. Mikulka

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..