Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Vliv nových technologií pěstování kukuřice na zaplevelení
Autor: Ing. Světlana Chovancová, Ph.D.
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent 1:prof. Ing. Václav Kohout, DrSc.
Oponent 2:prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Oponent 3:doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv nových technologií pěstování kukuřice na zaplevelení
Abstrakt:Cílem práce bylo vyhodnocení vlivu odlišných technologií zpracování půdy na zaplevelení porostů kukuřice. Porosty kukuřice byly sledovány celkem na třech pokusných lokalitách, a to v Žabčicích, Višňové a Skalici (Jihomoravský kraj, ČR). Pozorování vybraných lokalit a hodnocení realizovaných pokusů probíhalo v průběhu let 2012 až 2016. K vyhodnocení zaplevelení byla použita početní metoda, kdy byl počet jedinců zjišťován na ploše 1 m2 v několika opakováních. Ke zjištění vlivu vybrané technologie zpracování půdy na zaplevelení byly výsledky zpracovány klasickými statistickými metodami a také mnohorozměrnými analýzami ekologických dat (redundanční analýzou, RDA; a kanonickou korespondenční analýzou, CCA). Z našich výsledků vyplývá, že technologie zpracování půdy jednoznačně ovlivňují intenzitu zaplevelení i druhové spektrum plevelů v porostech kukuřice. Zvláště pak redukované technologie otvírají prostor pro vyšší zastoupení nových a netypických druhů plevelů. Současně bylo potvrzeno, že přítomnost plevelů v porostech významně snižuje vývoj biomasy i výnos zrna kukuřice. Porozumění vlivu technologií pěstování kukuřice na zaplevelení dovolí pružné nastavování vhodné regulace plevelů, případně zasáhne do celkové změny chemické regulace.
Klíčová slova:plevele, technologie zpracování půdy, kukuřice

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta V. KohoutPosudek oponenta J. SoukupPosudek oponenta J. Mikulka

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..