Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The impact of new cultivation technologies on the weed infestation in maize
Written by (author): Ing. Světlana Chovancová, Ph.D.
Department: Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent 1:prof. Ing. Václav Kohout, DrSc.
Opponent 2:prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Opponent 3:doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv nových technologií pěstování kukuřice na zaplevelení
Summary:Cílem práce bylo vyhodnocení vlivu odlišných technologií zpracování půdy na zaplevelení porostů kukuřice. Porosty kukuřice byly sledovány celkem na třech pokusných lokalitách, a to v Žabčicích, Višňové a Skalici (Jihomoravský kraj, ČR). Pozorování vybraných lokalit a hodnocení realizovaných pokusů probíhalo v průběhu let 2012 až 2016. K vyhodnocení zaplevelení byla použita početní metoda, kdy byl počet jedinců zjišťován na ploše 1 m2 v několika opakováních. Ke zjištění vlivu vybrané technologie zpracování půdy na zaplevelení byly výsledky zpracovány klasickými statistickými metodami a také mnohorozměrnými analýzami ekologických dat (redundanční analýzou, RDA; a kanonickou korespondenční analýzou, CCA). Z našich výsledků vyplývá, že technologie zpracování půdy jednoznačně ovlivňují intenzitu zaplevelení i druhové spektrum plevelů v porostech kukuřice. Zvláště pak redukované technologie otvírají prostor pro vyšší zastoupení nových a netypických druhů plevelů. Současně bylo potvrzeno, že přítomnost plevelů v porostech významně snižuje vývoj biomasy i výnos zrna kukuřice. Porozumění vlivu technologií pěstování kukuřice na zaplevelení dovolí pružné nastavování vhodné regulace plevelů, případně zasáhne do celkové změny chemické regulace.
Key words:plevele, technologie zpracování půdy, kukuřice

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review V. KohoutOpponent's review J. SoukupOpponent's review J. Mikulka

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..