Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 

Kontakty
     
Výuka     
     
     
Stáže     Vedené práce          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Druhová diverzita plevelů v podmínkách odlišného střídání plodin
Autor:
Pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Druhová diverzita plevelů v podmínkách odlišného střídání plodin
Abstrakt:
Cílem této práce je vyhodnocení druhové diverzity plevelů v jarním ječmenu na jednotlivých variantách střídání plodin. Vyhodnocení bylo provedeno na polním pokusu v Žabčicích. Byly použity 3 varianty osevních postupů. Zjištěné výsledky byly zpracovány analýzou CCA (Canonical Correspondence Analysis). Na variantě s monokulturou jarního ječmene se vyskytovaly především druhy: Microrrhinum minus, Silene noctiflora, Galium aparine. Na druhé variantě s Norfolským osevním postupem se vyskytovaly druhy: Amaranthus, Galium aparine, Lamium amplexicaule, Fallopia convolvulus, Trifolium pratense. Třetí skupina plevelů se především vyskytovala na variantě, kde byl použit 5-honný osevní postup a jsou to druhy: Chenopodium album, Silene noctiflora, Fallopia convolvulus. Klíčová slova: plevelné rostliny, jarní ječmen, druhová diverzita, osevní postup
Klíčová slova:
jarní ječmen, plevelné rostliny, druhová diverzita, osevní postup

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..