Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

     
Lesson
     
Projects
     
Publications     
Placements     
Supervised theses
     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Weed species diversity in terms of different crop rotations
Written by (author): Ing. Gréta Dvořáčková
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Druhová diverzita plevelů v podmínkách odlišného střídání plodin
Summary:Cílem této práce je vyhodnocení druhové diverzity plevelů v jarním ječmenu na jednotlivých variantách střídání plodin. Vyhodnocení bylo provedeno na polním pokusu v Žabčicích. Byly použity 3 varianty osevních postupů. Zjištěné výsledky byly zpracovány analýzou CCA (Canonical Correspondence Analysis). Na variantě s monokulturou jarního ječmene se vyskytovaly především druhy: Microrrhinum minus, Silene noctiflora, Galium aparine. Na druhé variantě s Norfolským osevním postupem se vyskytovaly druhy: Amaranthus, Galium aparine, Lamium amplexicaule, Fallopia convolvulus, Trifolium pratense. Třetí skupina plevelů se především vyskytovala na variantě, kde byl použit 5-honný osevní postup a jsou to druhy: Chenopodium album, Silene noctiflora, Fallopia convolvulus. Klíčová slova: plevelné rostliny, jarní ječmen, druhová diverzita, osevní postup
Key words:
jarní ječmen, plevelné rostliny, druhová diverzita, osevní postup

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..