Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Stanovení škodlivosti plevelů v podmínkách odlišné agrotechniky
Autor: Ing. Bc. Ondřej Švanda
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Stanovení škodlivosti plevelů v podmínkách odlišné agrotechniky
Abstrakt:Cílem této bakalářské práce bylo stanovení škodlivosti plevelů v podmínkách odlišné agrotechniky v pšenici ozimé. Vyhodnocení zaplevelení bylo provedeno před aplikací herbicidů v roce 2014 (v Žabčicích, kukuřičná výrobní oblast). Půda byla zpracovávána ve třech variantách. První variantou byl tradiční způsob obdělávání půdy (orba). Druhou variantou bylo mělké zpracování půdy (minimalizační technologie) a třetí varianta zpracování bylo přímé setí. Dalším faktorem ovlivňující zaplevelení pšenice byla předplodina (vojtěška a kukuřice). Získaná data byla vyhodnocena statistickými metodami. Z této analýzy vyplývá, že jednotlivé varianty zpracování půdy a předplodin v osevním postupu, mají vliv na výskyt a počet určitých druhů. Z výsledků je patrné, že při pěstování pšenice po vojtěšce má potencionální ztráta na výnosu nejvyšší hodnotu při přímém setí, dále u minimalizačního zpracování a nejnižší potencionální ztrátu na výnosu u klasického zpracování půdy. Při pěstování po kukuřici nelze jednoznačně stanovit rozdíly v potencionálních ztrátách na výnosech pšenice.
Kľúčové slová:plevel, zpracování půdy, pšenice ozimá, osevní postup

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..