Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Stanovení škodlivosti plevelů v podmínkách odlišné agrotechniky
Autor: Ing. Bc. Ondřej Švanda
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Stanovení škodlivosti plevelů v podmínkách odlišné agrotechniky
Abstrakt:Cílem této bakalářské práce bylo stanovení škodlivosti plevelů v podmínkách odlišné agrotechniky v pšenici ozimé. Vyhodnocení zaplevelení bylo provedeno před aplikací herbicidů v roce 2014 (v Žabčicích, kukuřičná výrobní oblast). Půda byla zpracovávána ve třech variantách. První variantou byl tradiční způsob obdělávání půdy (orba). Druhou variantou bylo mělké zpracování půdy (minimalizační technologie) a třetí varianta zpracování bylo přímé setí. Dalším faktorem ovlivňující zaplevelení pšenice byla předplodina (vojtěška a kukuřice). Získaná data byla vyhodnocena statistickými metodami. Z této analýzy vyplývá, že jednotlivé varianty zpracování půdy a předplodin v osevním postupu, mají vliv na výskyt a počet určitých druhů. Z výsledků je patrné, že při pěstování pšenice po vojtěšce má potencionální ztráta na výnosu nejvyšší hodnotu při přímém setí, dále u minimalizačního zpracování a nejnižší potencionální ztrátu na výnosu u klasického zpracování půdy. Při pěstování po kukuřici nelze jednoznačně stanovit rozdíly v potencionálních ztrátách na výnosech pšenice.
Klíčová slova:plevel, zpracování půdy, pšenice ozimá, osevní postup

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..