Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Determination of Weed Harmfulness in Different Terms of Agrotechnics
Written by (author): Ing. Bc. Ondřej Švanda
Department: Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Stanovení škodlivosti plevelů v podmínkách odlišné agrotechniky
Summary:Cílem této bakalářské práce bylo stanovení škodlivosti plevelů v podmínkách odlišné agrotechniky v pšenici ozimé. Vyhodnocení zaplevelení bylo provedeno před aplikací herbicidů v roce 2014 (v Žabčicích, kukuřičná výrobní oblast). Půda byla zpracovávána ve třech variantách. První variantou byl tradiční způsob obdělávání půdy (orba). Druhou variantou bylo mělké zpracování půdy (minimalizační technologie) a třetí varianta zpracování bylo přímé setí. Dalším faktorem ovlivňující zaplevelení pšenice byla předplodina (vojtěška a kukuřice). Získaná data byla vyhodnocena statistickými metodami. Z této analýzy vyplývá, že jednotlivé varianty zpracování půdy a předplodin v osevním postupu, mají vliv na výskyt a počet určitých druhů. Z výsledků je patrné, že při pěstování pšenice po vojtěšce má potencionální ztráta na výnosu nejvyšší hodnotu při přímém setí, dále u minimalizačního zpracování a nejnižší potencionální ztrátu na výnosu u klasického zpracování půdy. Při pěstování po kukuřici nelze jednoznačně stanovit rozdíly v potencionálních ztrátách na výnosech pšenice.
Key words:plevel, zpracování půdy, pšenice ozimá, osevní postup

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..