Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 

     Lesson
     
     
     
Placements
     
Supervised theses          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Possibilities of applying and importance of selected "fair trade" product in the Czech republic
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Možnosti uplatnění a význam vybraného „fair trade“ produktu v ČR
Summary:Má bakalářská práce řeší problematiku programu fair trade a možnosti uplatnění jeho principů v České republice. Literární část práce popisuje důvody vzniku programu fair trade, jeho současný stav a problematiku pěstování kakaových bobů v rozvojových zemích. Pro zpracování praktické části práce jsem použila metodu dotazníkového šetření, kdy jsem zjišťovala informovanost veřejnosti o programu fair trade, spotřebitelské chování, rozsah poptávky po fairtradových výrobcích a zájem občanů o problematickou situaci v zemích třetího světa.
Key words:
chudoba, světový obchod, čokoláda, program fair trade, kakao, dotazník

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..