Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Plevele ekologicky a konvenčně pěstovaných plodin
Autor: Ing. Veronika Slováková
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Plevele ekologicky a konvenčně pěstovaných plodin
Abstrakt:V bakalářské práci byl pomocí početní metody hodnocen výskyt plevelů v plodinách pěstovaných v konvenčním a ekologickém zemědělství. Sledované plodiny se nacházely na pozemcích společností JASNO, spol. s r.o. a AGRODELTA, s. r.o. V ekologickém zemědělství byly hodnoceny plodiny: ozimá pšenice s podsevem vikve a jarní oves. V konvenčním zemědělství byly hodnoceny plodiny: ozimá pšenice, ozimá řepka a jarní pšenice s podsevem vojtěšky. Na ekologicky obhospodařovaných polích byl vyhodno-cen výskyt 35 druhů plevelných rostlin, na konvenčně obhospodařovaných polích byl počet vyhodnocených plevelů 17. Mezi nejčastěji stanovené plevelné druhy ekologicky obhospodařovaných polí byly: Tripleurospermum inodorum, Cirsium arvense a Sinapis arvensis. Na konvenčních polích byly nejčastěji vyhodnocenými druhy: Tripleurospermum inodorum, Poa annua a Viola arvensis.
Klíčová slova:plevele, regulace plevelů, konvenční zemědělství, ekologické zemědělství

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..