Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Weeds organically and conventionally grown crops
Written by (author): Ing. Veronika Slováková
Department: Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Plevele ekologicky a konvenčně pěstovaných plodin
Summary:V bakalářské práci byl pomocí početní metody hodnocen výskyt plevelů v plodinách pěstovaných v konvenčním a ekologickém zemědělství. Sledované plodiny se nacházely na pozemcích společností JASNO, spol. s r.o. a AGRODELTA, s. r.o. V ekologickém zemědělství byly hodnoceny plodiny: ozimá pšenice s podsevem vikve a jarní oves. V konvenčním zemědělství byly hodnoceny plodiny: ozimá pšenice, ozimá řepka a jarní pšenice s podsevem vojtěšky. Na ekologicky obhospodařovaných polích byl vyhodno-cen výskyt 35 druhů plevelných rostlin, na konvenčně obhospodařovaných polích byl počet vyhodnocených plevelů 17. Mezi nejčastěji stanovené plevelné druhy ekologicky obhospodařovaných polí byly: Tripleurospermum inodorum, Cirsium arvense a Sinapis arvensis. Na konvenčních polích byly nejčastěji vyhodnocenými druhy: Tripleurospermum inodorum, Poa annua a Viola arvensis.
Key words:plevele, regulace plevelů, konvenční zemědělství, ekologické zemědělství

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..