Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The influence of selected conditions on the germination of weed seeds
Written by (author): Ing. Tomáš Navrátil
Department: Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv vybraných podmínek prostředí na klíčení semen plevelů
Summary:Cílem této práce bylo zjistit, jaký vliv má teplota na klíčení semen svízele přítuly-Galium aparine. Byly navrženy laboratorní pokusy. V prvním pokusu byla semena vystavena různým teplotám. Ve druhém pokusu se sledovalo, jaký vliv na klíčení má vystavení semen po určitou dobu mrazu. Nejlépe klíčila semena při teplotě 6 °C. Ve druhém pokusu byla nejlepší klíčivost u semen, která byla vystavena mrazu po dobu pěti dní. Celková průměrná klíčivost všech semen byla 65,8 %. Výsledky byly zapsány do tabulek a zpracovány do grafů. Zhodnocení práce je uvedeno v diskuzi.
Key words:klíčivost, teplota, Galium aparine

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..